Naturvärden i sjön Öran

Finns endast som pdf. För att öka kunskapen om Örans naturvärden har en omfattande inventering av sjön genomförts. Resultaten presenteras i föreliggande rapport tillsammans med hotbilder och förslag på skyddsåtgärder.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__79&context=39