Naturvärden i Loån

Sjöarna och vattendragen i Loåns avrinningsområde har i jämförelse med länet i övrigt en opåverkad hydrologi och bra vattenkvalitet. Här finns en artrik vattenväxtflora och bottenfauna samt ål, flodnejonöga och flodkräfta. Loån är också ett av länets mest produktiva öringvatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__78&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss