Naturvärden i Kagghamraån

Finns endast som pdf. Kagghamraån i Botkyrka kommun på Södertörn är tillsammans med sjöarna i avrinningsområdet utpekad som nationellt värdefull ur naturvårdssynpunkt och nationellt särskilt värdefull ur fisk- och fiskesynpunkt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__77&context=39