Marin samverkansplan för BSPA Stora Nassa-Svenska Högarna

Denna samverkansplan för BSPA-området Stora Nassa – Svenska Högarna har arbetats fram i samverkan med berörda kommuner, fastighetsägare, organisationer och andra sakägare. Samverkansplanen innehåller beskrivningar av bevarandevärdena i området och faktorer som kan påverka värdena, samt åtgärder som ska minska denna påverkan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__65&context=39