Makrofytfloran i Norra Björkfjärden, Mälaren - inventering och naturvärdesbedömning 2009

Finns endast som pdf. Rapporten redovisar inventeringar av vattenväxter och bedömningar av naturvärden för fem områden i Norra Björkfjärden i Mälaren. Områdena är utpekade som nationellt särskilt värdefulla ur naturvårds- och fiskesynpunkt och berör flera reservat och Natura 2000-områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__64&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss