Länsstyrelsernas handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter 2010-2012

År 2007 ställde sig samtliga länsstyrelser bakom en gemensam strategi för antidiskrimineringsarbetet. Strategin ligger till grund för denna handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen har tagits fram i bred samverkan mellan länsstyrelserna. Syftet är att arbetet för lika rättigheter och möjligheter ska genomsyra länsstyrelsernas organisationer och verksamhet och att förhållningssättet ska vara gemensamt för länsstyrelserna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Integration
  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__61&context=39