Handledning - grundutbildning i mänskliga rättigheter

En av insatserna i länsstyrelsernas första gemensamma handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter 2010–2012 är att erbjuda en grundläggande utbildning om de mänskliga rättigheterna och skyddet mot diskriminering. Ambitionen är att alla medarbetare ska ha grundläggande kunskaper på området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__35&context=39