Återintroduktion av större vattensalamander i Judarskogen

Finns bara som pdf. För att återetablera större vattensalamander (Triturus cristatus) i Judarskogen beviljades Länsstyrelsen i Stockholms län dispens från både fridlysning och infångning/transport under våren 2009. Dispenserna gäller för 2009 och 2010 och innebar att maximalt 100 individer per år av större vattensalamander får flyttas från Olovslundsdammen till Judardammen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__7&context=39