Stöd till anhöriga - kartläggning av projekt startade med statliga stimulansbidrag i Stockholms län 2005-2007

Länsstyrelserna har mellan åren 2005-2008 haft i uppdrag att fördela statliga stimulansbidrag till anhörigstöd. Kartläggningen visar att kommunerna och stadsdelarna i Stockholms län med hjälp av de statliga stimulansbidragen startat projekt för att utveckla stödet för anhöriga som vårdar och hjälper anhöriga. Det har startats verksamheter som träffpunkter för anhöriga, anhöriggrupper och utbildning av personal till kvalificerade avlösare. Flera kommuner har tagit fram informationsmaterial till anhöriga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__69&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss