Småsvalting i Mälaren - inventering i Stockholms län 2009

Återkommande inventeringar av Mälarens småsvaltingbestånd visar att arten här kan uppvisa stora mellanårsvariationer i både antal, täckningsgrad, djuputbredning och blomningsfrekvens. Det har med tillgängligt underlagsmaterial inte varit möjligt att fastställa om variationerna till största delen är naturliga eller orsakade av mänsklig påverkan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__60&context=39