Regionalt miljöövervakningsprogram för Stockholms län 2009-2014

Finns endast som pdf. Länsstyrelsen har i sitt miljömålsarbete prioriterat några miljömål som är särskilt betydelsefulla att arbeta med i länet. Dessa är Frisk luft, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan. Vi har i de fall det är möjligt och lämpligt lagt särskilt fokus på att miljöövervakningen ska bidra med underlag för att följa upp dessa miljömål.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__44&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss