Naturvärden i Stunnträsk

Stunnträsk är en näringsfattig, opåverkad sjö på Ornö i Stockholms skärgård, Haninge kommun. Sjön har av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen pekats ut som ett nationellt värdefullt vatten. Under åren 2006 och 2007 inventerades sjön med avseende på vattenväxter, bottenfauna, fisk och kräftor. Dessutom gjordes en biotopkartering av sjöns stränder. Resultaten bekräftar att sjön har mycket rent och klart vatten och höga naturvärden, framför allt på grund av förekomst av ishavsrelikter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__50&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss