Kiselalgsundersökning i vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt 2008

Rapporten presenterar resultaten av en undersökning av 172 lokaler i vattendrag inom Norra Östersjöns vattendistrikt. I Stockholms län undersöktes 24 lokaler.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__23&context=39