Inventering av gölgroda i Norrtälje kommun 2009

Gölgrodan, Rana lessonae, klassas idag som sårbar av ArtDatabanken. Artens kända utbredningsområde i Sverige är snävt och flertalet lokaler ligger inom några kilometer från Bottenhavet i Norduppland. Denna population har visat sig vara uppdelad i tre genetiskt skilda subpopulationer varav två tycks sakna kontakt med varandra. Den snäva utbredningen gör arten extra hotad. Under senare år har det även hittats en isolerad population i Småland.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__21&context=39