Individuell plan enligt LSS - en rättighet för många som utnyttjas av få

Länsstyrelserna har under åren 2003 till 2008 arbetat på regeringens uppdrag för att påverka kommunerna att upprätta och använda individuell plan och att samverka kring dessa, särskilt när det gäller barnfamiljer. I denna rapport redovisar och sammanfattar länsstyrelserna gemensamt hur arbetet fortskridit och hur utvecklingen av antalet individuella planer skett.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__20&context=39