Granskning av socialtjänstens utredningar av vuxna personer med missbruksproblem

Finns endast som pdf. Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att granska samtliga kommuners handläggning och dokumentation av utredningar avseende vuxna med missbruksproblem. Socialtjänstens personal har sammanlagt granskat 638 utredningar. Av dessa har Länsstyrelsen kontrollgranskat 82. Fokus för tillsynen har varit rättssäker handläggning, brukarnas delaktighet, samverkan och hur barn och närståendes situation uppmärksammas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__17&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss