Avloppsslam i Stockholms län - kvalitet, produktion och användning av slam från tillståndspliktiga avloppsreningsverk i Stockholms län 1981-2007

Detta är ett faktablad som beskriver slamkvaliteten och användningen av slam från avloppsreningsverken i Stockholms län 1981-2007.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__4&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss