Strandexploatering kring Mälaren - en förändringsstudie

Föreliggande rapport jämför den fysiska exploateringen längs Mälarstränderna baserad på antal, typ och längd av bryggor mellan åren 1960 och 1999. Den visar att Mälarstränderna är utsatta för ett ökande exploateringstryck.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__82&context=39