Social tillsyn - länsstyrelsernas iakttagelser under 2006 och 2007

I Socialstyrelsens regleringsbrev för 2007 har Socialstyrelsen fått i uppdrag att i samarbete med länsstyrelserna vartannat år redovisa en sammanställning av de viktigaste iakttagelserna som gjorts inom ramen för länsstyrelsernas sociala tillsyn. Denna rapport redovisar de viktigaste iakttagelserna som länsstyrelserna har gjort under 2006 och 2007.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__74&context=39