Samhällsviktig verksamhet i Stockholms län

Finns bara som pdf. Länsstyrelserna fick i regleringsbrev för verksamhetsåret 2007 i uppdrag att kartlägga samhällsviktig verksamhet inom länen. Inom ramen för uppdraget har Länsstyrelsen gjort en analys av egen verksamhet. Vi har avgränsat oss till att endast identifiera samhällsviktiga aktörer vid en influensapandemi. Länsstyrelsen anser att de aktörer som är identifierade som samhällsviktiga vid en influensapandemi också är det ur ett generellt perspektiv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__72&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss