Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld

Denna vägledande skrift är en integrering av utredningsmodellen Barns behov i centrum (BBIC) och den lösningsfokuserade metoden Signs of Safety (Turnell Edwards 1999). Materialet har sedan förstärkts med risk- och skyddsfaktorer utarbetade med hjälp av relevant litteratur och instrument såsom polisens riskbedömningsverktyg Patriark, kommentarer och tankar från olika samarbetspartners, den egna gruppen och andra med expertis på området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Jämställdhet
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__68&context=39