Planeringsunderlag för åtgärder på enskilda avlopp - utveckling av VeVa-verktyget genom studie av Åbyån i Södertälje

Denna rapport redovisar ett av de projekt som finansierats av Länsstyrelsen i Stockholm med avseende på utveckling av VeVa-verktyget till att bli ett användbart verktyg för åtgärdsplanering för enskilda avlopp i avrinningsområden och därmed bidra med en viktig pusselbit i genomförandet av ramdirektivet för vatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__61&context=39