Marin naturinventering av Stora Nassa

Finns bara som pdf. Syftet med den marinbiologiska undersökningen var att göra en naturvärdesbedömning av de grunda och djupa sand- och grusbottnarna i Stora Nassa. Sammantaget bedöms undersökningsområdet i Stora Nassa ha ett högt naturvärde. Området är relativt oexploaterat och alg- och kärlväxtsamhällena kan anses vara typiska för skyddade bottnar i skärgården.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__48&context=39