Förorenade områden - inventering av gruvbranschen i Stockholms län

Förorenade områden kan utgöra en risk för människors hälsa och för miljön. Föroreningar kan finnas i mark, grundvatten, sediment, byggnader och anläggningar. De flesta har uppkommit genom utsläpp, spill eller olyckshändelser. Många områden måste saneras för att minska läckaget till omgivningen eller innan de kan användas för andra ändamål, till exempel bostadsbyggande. Rapporten omfattar Länsstyrelsens inventering av tidigare verksamheter inom gruvbranschen. Sulfidmalmsgruvor och fältspatsbrott har inventerats och järnmalmsgruvor har identifierats. Riskklassning har enbart gjorts av vissa sulfidmalmsgruvor och fältspatsbrott. Totalt har cirka 270 gruvor identifierats i 12 av länets 26 kommuner.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__62&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss