Förorenade områden - inventering av brandövningsplatser i Stockholms län

Förorenade områden kan utgöra en risk för människors hälsa och för miljön. Föroreningar kan finnas i mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader. De flesta har uppkommit genom utsläpp, spill eller olyckshändelser. Många områden måste saneras för att minska spridningen till omgivningen eller innan de kan användas för annat ändamål, till exempel bostadsbyggande Denna inventering omfattar branschen ”brandövningsplatser” i Stockholms län och har resulterat i att 48 stycken områden identifierats. Av dessa har tre riskbedömts och placerats i riskklass 3 – måttlig risk. Inventeringen och riskklassningen har gjorts enligt Naturvårdsverkets metodik, MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__63&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss