Flodnejonöga - utbredning och framtid i Stockholms län

Länsstyrelsen har under 2007 utfört en länstäckande inventering av flodnejonögat. Resultatet visar att arten är relativt vanligt förekommande men att bestånden i respektive vattendrag är svaga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__24&context=39