Betesdjur i Stockholms skärgård

Antalet gårdar, djurhållare och djur har successivt minskat i Stockholms skärgård. En konsekvens har blivit en igenväxning i skärgårdslandskapet, vilket hotar biologiska och kulturhistoriska värden samt det rörliga friluftslivet. Därför initierades ett projekt med syfte att på olika sätt underlätta och förbättra förutsättningarna för djurhållning i skärgården.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Djurhållning
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__12&context=39