Trafikbuller i bostadsplanering - en vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till trafikbuller

Finns endast som pdf. Denna vägledning syftar till att ge stöd i den fysiska planeringen av bostäder i bullerutsatta lägen i Stockholms län. Vägledningen är framtagen utifrån de planeringsförutsättningar som nu råder i länet men med förhoppning om att i framtiden kunna anpassas till mer gynnsamma förutsättningar då tekniska lösningar har reducerat bullret vid källan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__73&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss