Strategi för formellt skydd av skog i Stockholms län

Detta dokument redovisar en strategi för inrättandet av naturreservat, biotopskyddsområden och naturvårdsavtal i skog i Stockholms län. Arbetet med strategin har bedrivits gemensamt av Länsstyrelsen i Stockholms län och Skogsstyrelsen, Stockholms distrikt. Utgångspunkten är det nationella miljökvalitetsmålet Levande skogar och Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens slutredovisning av regeringsuppdraget Nationell strategi för formellt skydd av skog. Den nationella strategin utgör grunden för länets strategi. Länsstrategin ska ge Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen vägledning och samsyn i arbetet med formellt skydd av skogsmark.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__71&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss