Småsvalting i Mälaren - läge och trender i Stockholms län 2007

Småsvalting (Alisma wahlenbergii) är en sällsynt och endemisk vattenväxt i Östersjöregionen. Den förekommer bara på ett fåtal lokaler i Mälaren, Bottenviken och Finska viken. Arten är fridlyst och klassas i den svenska rödlistan som starkt hotad.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__64&context=39