Samarbete för renare vatten - åtgärder i Tyresån 1994-2005

År 1993 inleddes ett samarbete mellan kommunerna och Länsstyrelsen i Stockholms län kallat Tyresåprojektet. I rapporten ”Tyresån - mål och åtgärder” från år 1996 sätts som övergripande mål att ”Tyresåns höga naturvärden ska bevaras och utvecklas, även med en ökande befolkning och verksamhet inom avrinningsområdet”. Ett antal åtgärder föreslogs för att nå målet. Syftet med denna rapport är att följa upp om åtgärderna har genomförts samt beskriva de övriga åtgärder som har utförts i avrinningsområdet mellan 1994 och 2005.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__7&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss