Riksintresset Södertälje hamn

Södertälje hamn är av riksintresse för sjöfarten och omfattar flera olika hamndelar. Ett övergripande syfte med denna rapport har varit att skapa en gemensam syn och ställningstagande mellan berörda myndigheter till hur riksintresset Södertälje hamn ska beskrivas och närmare preciseras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__57&context=39