Regional strategi för entreprenörskap i Stockholms län

Strategin har tagits fram som del i projektet Entreprenörskap utan Gränser inom ramen för Nutek:s nationella entreprenörskapsprogram. Till grund för strategin ligger en omfattande kartläggning av utbud och efterfrågan vad gäller stöd till entreprenörskap i länet. Arbetet med kartläggningen och strategin har baserats på ett brett deltagande av lokala och regionala aktörer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Föreningar
  • Näringsliv
  • Näringslivsutveckling

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__55&context=39