På tal om kvinnor och män Stockholms län 2007

På tal om kvinnor och män är en faktabok i fickformat med statistik om kvinnor och män i Stockholms län. Könsuppdelad statistik ger viktiga basfakta och synliggör de olika förhållanden som kvinnor och män lever under i Stockholms län idag. Länsstyrelsen i Stockholms län har i samarbete med Statistiska Centralbyrån tagit fram På tal om kvinnor och män för att sprida denna kunskap.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Jämställdhet
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__47&context=39