Kyrkliga kulturminnen - vägledning och tillståndsprövning

Länets kyrkor speglar olika historiska epoker under en nästan tusenårig oavbruten användning. En stor del av kyrkomiljöerna har ett så högt kulturhistoriskt värde att det ligger i vårt gemensamma intresse att de bevaras för framtiden. Därför är alla ändringar som påverkar de kulturhistoriska värdena i skyddade kyrkomiljöer tillståndspliktiga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Faktablad

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__37&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss