Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kyrkliga kulturminnen - vägledning och tillståndsprövning

Länets kyrkor speglar olika historiska epoker under en nästan tusenårig oavbruten användning. En stor del av kyrkomiljöerna har ett så högt kulturhistoriskt värde att det ligger i vårt gemensamma intresse att de bevaras för framtiden. Därför är alla ändringar som påverkar de kulturhistoriska värdena i skyddade kyrkomiljöer tillståndspliktiga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__37&context=39