Jämställd samhällsplanering - ett diskussionsunderlag från projektet BoJämt

Finns bara som pdf. Grunden för BoJämts arbete är det övergripande målet för jämställdhetspolitiken, att alla kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Detta diskussionsmaterial är en redovisning av det arbete som hittills bedrivits inom projektet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Jämställdhet
  • Kulturmiljö
  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__31&context=39