Inventering av dynglevande skalbaggar med inriktning på streckdyngbagge i Stockholms län 2007

Streckdyngbaggen var i södra Sverige en vanlig art fram till 1960-talet för att på relativt kort tid nästan försvinna. Orsaken var troligen minskat antal hästar i jordbrukslandskapet. På senare år har intresset för att inventera spillningslevande bladhorningar ökat och streckdyngbaggen har också dykt upp på flera platser där den inte varit noterad på flera decennier.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__27&context=39