Inriktning av åtgärder i transportinfrastrukturen i Stockholms län under planeringsperioden 2010-2019

Stockholmsregionen har landets största och snabbast växande folkmängd och ekonomi. Under den innevarande och kommande perioden för infrastrukturplanerna, d.v.s. mellan 2004 och 2019, kommer länet att behöva ny infrastruktur motsvarande en stad i Malmös storleksordning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__25&context=39