Domar och beslut som inte verkställts - LSS 2006

Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte är verkställda per den 31 december. Resultatet visar att antalet beslut som inte är verkställda ökat vid de tre senaste mättillfällena.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__14&context=39