Basinventering av vattenväxter 2007 - Bornan, Brosjön, Kyrksjön, Broviken, Norra Björkfjärden, Kilfjärden, Mårdsjön, Rassa träsk, Ryssevik och Storsjön

Sommaren 2007 inventerades kärlväxter, kransalger och mossor i tio sjöar inom Natura 2000-områden i Stockholms län. Syftet var basinventering av sjöar som redan klassificerats med avseende på naturtyp, samt att ta fram underlag för att möjliggöra klassificering av övriga sjöar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__10&context=39