Kvicksilver i fisk - resultat från en inventering i Stockholms län 2004

Rapporten presenterar resultaten från en undersökning av kvicksilverhalten i abborre från 25 sjöar i länet. Målsättningen har varit att försöka identifiera i vilka typer av sjöar som kvicksilverhalten i fisk kan förväntas vara störst. Uppmätta och beräknade kvicksilverhalter i fisk från olika sjöar jämförs med EU:s gällande riktvärden för innehållet i fisk för konsumtion.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__15&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss