Förorenade områden - inventering av textilindustrier och garverier i Stockholms län

Denna rapport omfattar Länsstyrelsen i Stockholms läns inventering av branscherna textilindustri och garverier i Stockholms län. Inventeringen resulterade i identifiering av 72 textilindustrier och 25 garverier. 23 textilindustrier och 2 garverier har riskklassats. Inventeringen och riskklassningen har gjorts enligt MIFO fas 1 (Metodik för Inventering av Förorenade Områden).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__33&context=39