Förorenade områden - inventering av branscherna järn, stål och manufaktur, primära och sekundära metallverk samt ferrolegeringsverk i Stockholms län

Rapporten omfattar Länsstyrelsen i Stockholms läns inventering av verksamheter inom järn- stål- och manufakturbranschen, ferrolegeringsverk, samt primära och sekundära metallverk. Inventeringen har gjorts enligt MIFO fas 1 (Metodik för Inventering av Förorenade Områden) och resulterade i 35 identifierade områden samt 24 riskklassningar av nedlagda verksamheter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__32&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss