Fåglar i Mälaren - inventeringar år 2006

Denna rapport är den tredje som beskriver inventeringar av fågelfaunan i Mälaren. Arbetet har genomförts som ett samarbetsprojekt mellan Mälarens vattenvårdsförbund och länsstyrelserna i Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Stockholms län. Trots en sen vår med efterföljande sen islossning kunde för tredje gången Mälarens bestånd av storskarv noggrant studeras i månadsskiftet april/maj. En månad senare inventerades för andra gången Mälarens fågelskär, inklusive en kartering av döda fåglar. Det senare arbetet är ett led i ett regeringsuppdrag i syfte att utreda orsaker till den förhöjda dödlighet av framför allt gråtrut, som i Mälaren främst berört dess västra delar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__8&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss