Berguven - i människans närhet

Med detta faktablad vill Länsstyrelsen öka kännedomen om berguven och skapa en bra samexistens mellan berguv och människa.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__2&context=39