Slam från avloppsreningsverk - mängder, kvalitet samt användning i Stockholms län under perioden 1981 till 2003

I denna rapport har Länsstyrelsen sammanställt uppgifter om slamhantering och slamkvalitet vid de tillståndspliktiga kommunala avloppsreningsverken i Stockholms län. Uppgifterna avser åren 1981 – 2003.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__31&context=39

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss