Riktlinjer för byggnadsminnesförklaringar i Stockholms län

Länsstyrelsen arbetar för att Stockholm läns byggnadsminnen på ett så bra sätt som möjligt ska representera länets särdrag och unika kulturmiljö. För att denna målsättning ska uppnås, har Länsstyrelsen tagit fram riktlinjer för hur arbetet bör bedrivas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Faktablad

Nyckelord:

  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__8&context=39