Lägesredovisning av åtgärderna i Miljövårdsprogram 2000

Miljövårdsprogram 2000 togs fram i brett samråd mellan aktörer i länet i slutet av nittiotalet. Miljövårdsprogram 2000 innefattar regionala miljömål och åtgärder. Kopplingen mellan mål och åtgärder görs genom en prioritering av insatsområden, som fått sitt uttryck i tio miljöutmaningar. Uppföljningen av programmet har skett årligen. En större aktualisering av åtgärderna i Miljövårdsprogram 2000 genomfördes under 2004. I detta dokument redovisas resultatet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__14&context=39