Kvicksilver i den svenska miljön - förekomst, tillförsel och trender

Denna rapport sammanställer allmän information om kvicksilver och dess förekomstformer, hälsoeffekter, tillförsel, trender och halter av kvicksilver i fisk.

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__13&context=39