Bottenfauna i Stockholms län 2005 - En undersökning av bottenfaunan på 9 lokaler i sjölitoral

Bottenfaunan i våra sjöar och vattendrag utgörs främst av insekter, snäckor, musslor, iglar, fåborstmaskar och kräftdjur. Många arter är känsliga för olika typer av miljöpåverkan, till exempel övergödning, försurning, grumling och metaller. Undersökningar av bottenfauna genomförs därför ofta för att studera konsekvenser av utsläpp och annan påverkan som leder till att vattenkvaliteten eller den fysiska miljön förändras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__7&context=39